ZASADY ZGŁASZANIA SYMPOZJÓW:

Osoba zgłaszająca Sympozjum powinna przesłać propozycję do organizatorów na adres mailowy: z dopiskiem sympozjum, podając tytuł Sympozjum, listę uczestników wraz z afiliacją oraz tytułem wystąpienia, a także streszczeniami wystąpień (łącznie ok. 300-400słów).

Ponadto prosimy, by każdy z uczestników Sympozjum zarejestrował się na konferencję (za pomocą formularza zgłoszenia), a także wysłał abstrakt wystąpienia z dopiskiem Sympozjum tyt.”…”

Sympozjum składa się z 6-7 wystąpień. Organizator jest przewodniczącym i zaprasza wszystkich uczestników sympozjum.

Przewidywany czas trwania sympozjum naukowego wynosi 120 minut, zatem czas wygłaszania referatu podczas sympozjum będzie zależny od liczby występujących. Uprzejmie prosimy organizatorów sympozjów o zarezerwowanie czasu na dyskusję

 

Termin wysyłania zgłoszeń upływa 15.09.2017.

ZASADY ZGŁASZANIA WYSTĄPIEŃ

Streszczenie wystąpienia wprowadzać należy w momencie rejestracji na Konferencję.

Streszczenie referatu/plakatu
Optymalna długość streszczenia wystąpienia to 250 – 300 słów,

Streszczenie powinno zawierać:

  • Obszar tematyczny (np. psychologia sportu, praca z osobami z niepełnosprawnością)
  • Cele wystąpienia, zarys przedstawianej problematyki
  • Podstawy teoretyczne, procedurę badania, wyniki badań
  • Wnioski

Streszczenie warsztatu
Optymalna długość streszczenia wystąpienia to 200 – 250 słów
Streszczenie powinno zawierać:

  • Obszar tematyczny (np. psychologia kliniczna, praca z dziećmi)
  • Cele i sposoby ich realizacji
  • Określenie grupy odbiorców warsztatu [liczba odbiorców, wymagania dodatkowe]

Czas trwania referatu 15-20 min – w zależności od liczby referatów w sesji/sympozjum
Czas trwania warsztatu 90-120 min
Wymiary plakatu do 70 x 100 cm (pionowo)

Termin wysyłania zgłoszeń upływa 15.09.2017.