UWAGA! Informujemy, że termin I przyjmowania wpłat przedłużono do 15 października 2017 roku.

Komunikat I:

Akademia Ignatianum w Krakowie i Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Dylematy etyczne psychologów”.

Dylematy etyczne są powszechnym zjawiskiem w praktyce psychologicznej ze względu na jej specyfikę, a więc pracę z ludźmi i ich rozmaitymi doświadczeniami. Praca psychologa znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak biznes, sport, zdrowie psychiczne i somatyczne. Jako psychologowie adresujemy swoje oddziaływania do dzieci, osób innych kultur, osób z niepełnosprawnością, pracodawców, pracowników, sportowców. Występujemy w różnych rolach zawodowych: diagnozujemy, doradzamy, konsultujemy, opiniujemy i orzekamy, pomagamy, szkolimy (często także niepsychologów). Bierzemy udział czy ingerujemy w szczególnie wymagających życiowych sytuacjach takich jak choroby, kryzysy psychiczne, rozwody, wybór drogi zawodowej.

Pojawiają się zawody z pogranicza naszej praktyki, wykorzystujące wiedzę psychologiczną, jak head-hunter czy profiler. Psychologowie wykorzystują współczesne technologie (np. komunikatory internetowe) do swojej działalności zawodowej.

Pragniemy zająć się od strony etycznej kwestiami obecnymi w wielu obszarach naszej praktyki, które pozostają niedookreślone przez zapisy prawne lub różnią się w zależności od kontekstu: zarządzaniem informacją, zabezpieczania danych, dzielenia się wiedzą psychologiczną z innymi profesjonalistami.

Uwzględniając bardzo szeroki kontekst oddziaływań psychologicznych oraz stojące przed nami nowe wyzwania chcielibyśmy, organizując konferencję w całości poświęconą kwestiom etycznym w pracy psychologicznej, stworzyć płaszczyznę wymiany doświadczeń. Przewidujemy różnorodne formy wystąpień: warsztatowe, wykłady plenarne, sesje tematyczne oraz plakatowe. Przewidujemy także zaproszenie specjalistów innych dziedzin: prawników, informatyków oraz przedstawicieli odbiorców naszej pracy.

KOMUNIKAT 2

Akademia Ignatianum w Krakowie i Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Dylematy etyczne psychologów”, która odbędzie się w dniach 27 -29 listopada 2017 roku w Krakowie.

Konferencja będzie w całości poświęcona zagadnieniom etycznym z różnych obszarów praktyki oraz badań psychologicznych. Przewidujemy rozmaite formy wystąpień: zarówno wykłady plenarne wygłaszane przez zaproszonych Gości, jak i sesje tematyczne oraz plakatowe, a także warsztaty dotyczące różnych dziedzin naszej pracy.

Z przyjemnością informujemy, ze udział w konferencji potwierdzili zaproszeni Goście:

 • prof. dr hab. Jerzy Brzeziński
 • prof. dr hab. Krzysztof Gierowski
 • prof. dr hab. Halina Grzymała – Moszczyńska
 • dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska – przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • mgr Agnieszka Kapica – przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego PTP

W trakcie obrad przedstawione zostanie również sprawozdanie z obecnie prowadzonych prac nad nowelizacją Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Planujemy także zorganizowanie paneli dyskusyjnych poświęconych oddziaływaniom psychologicznym online oraz zarządzaniu informacją (przechowywanie i udostępnianie informacji o oddziaływaniach psychologicznych i ich efektach).

Ponieważ podczas konferencji przewidujemy sesje tematyczne dotyczące zagadnień czy dylematów etycznych z różnych obszarów naszej pracy z rozmaitymi odbiorcami, dlatego gorąco zachęcamy do czynnego uczestnictwa w konferencji – zgłaszania sympozjów, wystąpień w ramach sesji tematycznych , plakatowych oraz warsztatów.

Zgłoszenia czynnego udziału planujemy przyjmować do 15 września 2017 roku, natomiast zgłoszenia udziału biernego – do 31 października 2017 roku.

Prosimy o zgłaszanie warsztatów, wystąpień czy sympozjów oraz uczestnictwa biernego poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie.

Program Konferencji

PONIEDZIAŁEK 27 listopada 2017

9.00 – REJESTRACJA

10.00 UROCZYSTE OTWARCIE

11.00 – 11.30 PRZERWA KAWOWA

11.30 – 12.30 Wykład plenarny

prof. dr hab. Jerzy Brzeziński „Nadrzędność nakazów etycznych nad nakazami metodologicznymi w pracy badawczej i profesjonalnej psychologów.”

12.30 – 13.30 Wykład plenarny

dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska, Przewodnicząca Zarządu Głównego PTP „Tajemnica zawodowa psychologa – aspekty etyczne i prawne.”

13.30 – 15.00 PRZERWA OBIADOWA

15.00 – 17.00 Dyskusja panelowa: Zarządzanie informacją

prowadzenie: prof. dr hab. Józef Krzysztof Gierowski

Uczestnicy: dr hab. Bernadetta Izydorczyk, dr Alicja Czerederecka, dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska

17.00 – 17.30 PRZERWA KAWOWA

17.30 -19.30 WARSZTATY/ SESJE TEMATYCZNE

SESJA TEMATYCZNA 1: ETYKA W PRAKTYCE PSYCHOLOGICZNEJ

Prowadzenie: mgr Anna Bogatyńska-Kucharska

1. dr hab. Adam Tarnowski Etyka psychotechniki.

2. mgr Jan Giza Psycholog/absolwent psychologii w korporacji – dylematy prawne i etyczne.

3. mgr Jadwiga Kłodecka-Różalska Przewodnik po krainie dobrych praktyk psychologów sportu.

4. mgr Urszula Turyna Obraz wart tysiąca słów… Zasada tajemnicy w psychoterapii dzieci.

5. dr Tomasz Niemirowski Czym zastąpić postulat neutralności światopoglądowej psychoterapeuty?

WARSZTAT 1

Warsztat prowadzony przez prof. dr hab. Krzysztofa Krajewskiego-Siudę oraz dr Jacka Prusaka Religia i duchowość w psychoterapii. Dylematy etyczne.

WARSZTAT 2

Warsztat prowadzony przez mgr Beatę Trojan (Sąd Koleżeński PTP) Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa w praktyce, czyli co klienci/pacjenci zarzucają psychologom (przypadki naruszenia zasad etyki zawodowej, edukacja psychologów w zakresie etyki zawodowej).

WTOREK 28 listopada 2017

9.00 – 10.00 Wykład plenarny

mgr Agnieszka Kapica, Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego PTPDylematy etyczne psychologów z perspektywy sądu koleżeńskiego.”

10.00 – 11.00 Wykład plenarny

dr Katarzyna Sikora, mgr Anna Bogatyńska-Kucharska, mgr Marcin Szafrański

Projekt nowelizacji Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa PTP.”

11.00 – 11.30 PRZERWA KAWOWA

11.30 – 13.30 Dyskusja panelowa: Nowelizacja Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa PTP

Prowadzenie: dr Katarzyna Sikora

Uczestnicy: mgr Anna Bogatyńska-Kucharska, mgr Marcin Szafrański

13.30 -15.00 PRZERWA OBIADOWA

15.00 – 16.30 WARSZTATY/ SESJE TEMATYCZNE

WARSZTAT 3 cz.1

Warsztaty prowadzony przez prof. dr hab. Halinę Grzymałę – Moszczyńską, dr Adama Anczyka

Po pierwsze: nie szkodzić, po drugie: pomagać i leczyć po trzecie: jak pogodzić jedno z drugim? Dylematy etyczne w pracy psychologa z osobą z innego kręgu kulturowego. Część 1.

WARSZTAT 4

Warsztat prowadzony przez dr Małgorzatę Steć Konstancka Metoda Dyskusji nad Dylematem.

WARSZTAT 5

Warsztat prowadzony przez dr Katarzynę Sikorę, mgr Annę Bogatyńską – Kucharską Jak działa nowy kodeks etyki zawodowej? Praktyczne zastosowanie zapisów projektu nowelizacji Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologów do rozstrzygania dylematów etycznych.

16.30-17.00 PRZERWA KAWOWA

17.00-18.30 WARSZTATY/SESJE TEMATYCZNE

SESJA TEMATYCZNA 2: BADANIA NAUKOWE-ETYKA-DYDAKTYKA-FILOZOFIA

Prowadzenie: dr Jarosław Kucharski

1. prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski Etyka zawodowa – wiedza czy umiejętności? Z doświadczeń dydaktyka.

2. dr hab. Piotr Duchliński Dyskusja jako metoda poznania w etyce.

3. dr Jarosław Kucharski Analiza krytyczna Kodeksu Etyki Zawodowej Psychologa.

4. mgr Agnieszka Orłowska Etycznie i praktycznie o systematycznym o przeglądzie literatury.

WARSZTAT 3 cz.2

Warsztaty prowadzony przez prof. dr hab. Halinę Grzymałę – Moszczyńską, dr Adama Anczyka

Po pierwsze: nie szkodzić, po drugie: pomagać i leczyć po trzecie: jak pogodzić jedno z drugim? Dylematy etyczne w pracy psychologa z osobą z innego kręgu kulturowego. Część 2.

ŚRODA 29 listopada 2017

9.00 – 10.00 Wykład plenarny

prof. dr hab. Halina Grzymała MoszczyńskaNowe wyzwania etyczne w pracy psychologa wynikające ze wzrastającej wielokulturowości polskiego społeczeństwa.”

10.00-12.00 Dyskusja panelowa: Usługi psychologiczne online

Prowadzenie: mgr Marcin Szafrański

Uczestnicy: dr Anna Dyląg, dr Dariusz Parzelski, mgr Tomasz Kaczmarczyk

12.00-13.00 PRZERWA NA LUNCH

13.00-14.00 Wykład plenarny

prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz „Pluralizm wartości i cele pomocy psychologicznej.”

14.00 – 15.00 Wykład plenarny

ks. dr Jacek Prusak Sumienie po Freudzie

15.00 – 16.00 UROCZYSTE ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

Organizatorzy

AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE
ul. Kopernika 26
31-501 Kraków       

ODDZIAŁ KRAKOWSKI

POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO
ul. Łojasiewicza 4
30-348 Kraków

Komitet Naukowy:

prof. dr hab. Józef Krzysztof Gierowski
prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska
dr hab. Bernadetta Izydorczyk
ks. dr hab. Zenon Uchnast, prof. Ignatianum
dr Anna Dyląg
dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska

Komitet Organizacyjny:

dr Jacek Bielas
dr Anna Knobloch-Gala
dr Katarzyna Sikora
mgr Anna Bogatyńska-Kucharska
mgr Magdalena Nitecka
mgr Marcin Szafrański

Terminy i opłaty

WPŁATA DO  15.10.2017 (I TERMIN)

 • 220ZŁ (3 DNI)
 • 100 ZŁ (1 DZIEŃ)

Członkowie Oddziału Krakowskiego PTP, STUDENCI I DOKTORANCI INNYCH UCZELNI, EMERYCI:

 • 150 ZŁ (3 DNI)
 • 70 ZŁ (1 DZIEŃ)

WPŁATA DO 20.11.2017

 • 300ZŁ (3 DNI)
 • 150 ZŁ (1 DZIEŃ)

Członkowie Oddziału Krakowskiego PTP, STUDENCI I DOKTORANCI INNYCH UCZELNI, EMERYCI:

 • 220ZŁ (3 DNI)
 • 100 ZŁ (1 DZIEŃ)

OPŁAT PROSIMY DOKONYWAĆ NA NR RACHUNKU

PL 94 2490 0005 0000 4600 9871 1366

AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE
Kopernika 26, 31-501 Kraków

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ KONIECZNIE WPISAĆ

DYLEMATY + IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA + SYMBOL OZNACZAJĄCY TYTUŁ DO ZNIŻKI

 • PTP – CZŁONEK PTP
 • S – STUDENT/DOKTORANT
 • E – EMERYT/RENCISTA

AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE

Kopernika 26, 31-501 Kraków

Formularz Rejestracyjny